_Blog_

Blog

Acharya

blog, News, timeline
featured image

Na jednej z mojich ciest do Indie som sa ocitol s mojim skvelým kamarátom fotografom. Ja, vyštudovaný fotograf, ktorý sa tým nikdy neživil, a on – medzinárodne oceňovaný, komerčne mega úspešný a skvelý fotograf, ktorý to nikdy nikde neštudoval…

Je frustrujúce zoznamovať sa v jeho prítomnosti s príslušníčkou nežného pohlavia: “Čo robíš?”, “Som fotograf.”, “Uuúúúú!”, “A ty?”, “Učiteľ.”, “Aha.”… V Indii to bolo inak. Indovia sú veľmi bezprostrední a zvedaví – vo veľkom meste býva Európan zpovedaný aj mnohokrát denne… Zakaždým, keď prišlo na túto otázku, a môj kamarát povedal “Photographer.”, nič sa nestalo. Potom som ja povedal “Teacher.”, a nejeden zrazu nevedel, či sa má ukloniť, alebo urobiť krok späť… Zrazu tu namiesto zmesi veľkej fascinácie a ľahkého opovrhnutia bola pokora…

Pre Indov je učiteľ Acharya – ten, čo vie. Ten, čo učí osobným príkladom. Toto slovo má mnoho významov a rozdielnych zosobnení, čo ich však spája, je pre Európana až ťažko pochopiteľná vážnosť a rešpekt, akú títo ľudia v indickej spoločnosti majú… Nie som žiadny veľký odborník na Európsku históriu, ale domnievam sa, že ani na tomto území tomu v minulosti nebolo inak. Som presvedčený, že aj tu bol učiteľ človek s veľmi vysokým spoločenským postavením…

Tento status však vychádzal, tak ako je tomu v Indii dodnes, z hodnoty, ktorú tento človek pre spoločnosť predstavuje. V našej krajine sa však z toho, kto vie a učí osobným príkladom, stáva najskôr držiteľ formálneho osvedčenia o spôsobilosti vykonávať prácu v štátnej inštitúcii a následne ten, čo chodením do práce takmer strojovo napĺňa svoje byrokratické povinnosti… Všeobecný prepad jeho spoločenského postavenia je len nutným dôsledkom.

Preto som presvedčený, že novinové vyhlásenia a prázdne deklarácie o dôležitosti vzdelania a nutnosti pozdvihnúť učiteľské povolanie veci pomôcť nemôžu. Že nepomôžu ani odbory… Pomôcť môže jedine to, ak učiteľ opäť začne učiť príkladom. Ak sa stane tým, ktorý vie. Že práca na sebe a osobná zodpovednosť sú jedinými hodnotami, ktoré môžu učiteľa viesť späť do postavenia Acharya. Svoju autoritu si učiteľ môže získať späť jedine vlastnými silami – naďalej sa spoliehať na inštitúcie, či niekoho druhého, budú len tí, ktorí nevedia, o čom je reč.