_Úrovne a štandardy_

Úrovne a štandardy

Ľudia bez rozdielu veku, ktorí sa nikdy predtým neučili angličtinu a týždenne absolvujú buď jednu 90-minútovú hodinu, alebo dve 60-minútové, sú do dvoch rokov učenia sa podľa britského štandardu schopní efektívne komunikovať slovom aj písmom. Sú schopní telefonovať, vyhľadávať na internete informácie v anglickom jazyku, vybaviť elektronickú poštu. A sú pripravení a rozbehnutí ďalej sa vzdelávať.

British Standards

Britská pedagogika (podľa medzinárodného štandardu Univerzity v Cambridge, ktorý je dnes medzinárodným a takmer všeobecným štandardom) rozdeľuje študentov angličtiny, podľa stupňa zvládnutia angličtiny do 7 úrovní. Uvádzam ich spolu s porovnaním úrovní Spoločného európskeho rámca.

# Cambridge CEFR
0. Starter/Beginner A1
1. Elementary A2
2. Pre-Intermediate B1
3. Intermediate B1+
4. Upper-Intermediate B2
5. Advanced C1
6. Proficiency C2

Každá jednotlivá úroveň obsahuje asi 160 (45-minútových) hodín práce s učiteľom (plus práca doma). Čo znamená, že ak má človek jednu dvojhodinovku angličtiny do týždňa (90min), a v jednom roku sa učí 45 týždňov, jednu úroveň absolvuje asi za rok a pol.

Chceš vedieť na akej úrovni sa nachádzaš? Nie je nič jednoduchšie – stačí sa prihlásiť a my ti pošleme test.