S nami prichádza zmena

 
 

Výsledky namiesto trápenia

Ľudia hovoriaci dobre anglicky nie sú nezamestnaní. Ľudia dobre hovoriaci anglicky nepracujú v zle platených pozíciach. Koľko rečí vieš, toľko krát si človekom. S osvojovaním angličtiny sa stávaš iným človekom. Lepším, vzdelanejším, sebavedomejším. Platnejším, schopnejším, žiadanejším. V jazykovkách a štátnych školách je angličtina odtrhnutá od života, od reality ulice. U nás nie. S nami sa naučíš to, čo skutočne potrebuješ. Budeš rozumieť filmom, hudbe, wikipédii, časopisom, knihám, televíznym správam aj odborným prednáškam. S nami sa naučíš angličtinu, s ktorou sa nikdy nikde nestratíš a všade ťa bude skvele prezentovať. Angličtinu, ktorá ti zmení život.

Zábava namiesto nudy

Už žiadni Prokopovci. Už žiadna Headway! Žiadne nudné zastarané materiály, aké poznáš z našich škôl. Žiadne nezmyselné “certifikované” kurzy, žiadne “zázračné” metódy. Používame len tú najlepšiu a najmodernejšiu britskú metodiku vychádzajúcu z tých najlepších britských tradíc a od tých najrenomovanejších vydavateľov. To najšťavnatejšie , najzábavnejšie a najúčinnejšie čo svet ELT momentálne ponúka. Ku skutočne kvalifikovanému používaniu takýchto materiálov sú potrební učitelia, ktorí sú skutočnými profesionálmi – vzdelaní, skúsení, šikovní a motivovaní. Veríme, že len sebavedomý, spokojný a schopný učiteľ môže k sebavedomiu, schopnostiam a spokojnosti viesť iných.

Férovosť namiesto pažravosti

Naše jazykovky sú vedené ľuďmi, ktorí vzdelávaniu nerozumejú – svoje firmy vedú spôsobom ako akékoľvek iné – v prvom rade ide o zisk. Jazykovky si platia lákavé priestory, drahú reklamu a licenčné poplatky za používanie dobre znejúceho mena a “zázračnej” metódy a nezostáva im na kvalitných učiteľov. Tí sú vnímaní ako spotrebný materiál. Funkčný učebný proces je tu na poslednom mieste. U nás nie. My naopak kvalitných učiteľov a ich výkon považujeme za to najcennejšie čo máme. Preto im oproti tradičným 40-60% platíme 80-90% toho čo sme dostali od našich zákazníkov. Uvedomujeme si, že naši učitelia, kvalita ich práce a výsledky ich študentov sú pre nás tou najlepšou reklamou.

 
 

Spoluúčasť namiesto ľahostajnosti

Naši učitelia milujú svoju prácu. Neuveriteľne sa vkladajú do toho čo robia. A nie je to len preto, ako dobre sú zaplatení. Oni to robia, lebo sú na tom závislí! Učiteľ ktorý zažil prácu so špičkovými britskými materiálmi vo fungujúcej skupine – ktorý videl aké nadšenie a výsledky to prináša – ten už sa toho len tak nevzdá. Chceme šíriť toto nadšenie. Chceme šíriť toto nasadenie. Lebo je chytľavé a bez neho to nejde.

Riešenia namiesto sľubov

Namiesto sľubov hovoríme o výsledkoch. Namiesto o metódach hovoríme ako sa k nim dostaneš. Namiesto sladkých lží ponúkame pravdu aj keď nemusí byť príjemná. Lebo to je jediná cesta k výsledkom. Vieme, že našimi výsledkami sú tvoje výsledky – preto metódy nedelíme na zázračné a nezázračné. Len na také, ktoré fungujú a na také, ktoré nie. Preto delíme učiteľov na tých, ktorí učiť, viesť a motivovať vedia a takých ktorí nie.

Pravda namiesto lží

Našou metódou je namiesto nefunkčných “zázračných” metód ponúkať holú pravdu. O tom, že to nejde inak než dlhodobým, sústredeným, konzistentným úsilím. My sme nerezignovali na to, že aj na Slovensku sa dajú dosahovať výsledky. Našou metódou je poctivý plnohodnotný učebný proces plný zábavy, plnohodnotné osobné vedenie a informované použitie tých najmodernejších britských učebných postupov a materiálov.

Študenti hovoria

“Všetky kurzy mi pripadali na jedno kopyto.
 Tak som začala hľadať čosi iné…”

“Predtým mi to nikto nedokázal vysvetliť.”

“Po pol roku sa cítim oveľa sebavedomejšie a skúsenejšie
ako po troch rokoch na Štátnej jazykovej škole.”

“Ak vznikne s nejakým učivom problém, nepokračujeme ďalej,
kým nie je zvládnuté.”

“Vzťah k študentom je priateľský, na hodinách nepociťujem stres
ani strach z nevedomosti.”

“Hodina je naplnená činnosťou do minúty a do bodky.”

“Gramatiku aj slovíčka jednotlivých lekcií sa učím v kontexte cvičení
a konverzácií.”

“Prestávam mať vlastný psychický blok pri konverzácii.”

“Nadobudnuté vedomosti dokážem skutočne použiť.”