50 € / mesiac

  • prístup na platformu na 3, 6, 9 alebo 12 mesiacov
  • zaraďovací test na určenie jazykovej úrovne
  • návrh vhodného kurzu
  • učebnicu pre vašu jazykovú úroveň
  • možnosť nechať si vypracovať správu o postupe
  • emailovú komunikáciu s lektorom 1x týždenne
  • priamy emailový kontakt s vlastným lektorom
  • lektor intenzívne sleduje a odporúča najvhodnejší postup vo vašej výučbe
  • živý kontakt s lektorom 1x mesačne cez MS Teams