25 € / mesiac

  • prístup na platformu na 3, 6, 9 alebo 12 mesiacov
  • zaraďovací test na určenie jazykovej úrovne
  • návrh vhodného kurzu
  • učebnicu pre vašu jazykovú úroveň
  • možnosť nechať si vypracovať za príplatok správu o postupe
  • emailovú komunikáciu s lektorom 1x týždenne